Vyrezávanie tekvíc (spoločne s rodičmi)

Halloweenska párty

Tvorivé dielne – vyrábanie adventných vencov

List pre Ježiška

Mikuláš v Dunajáčiku

Pečenie medovníkov

Vianočná besiedka (vystúpenie pre rodičov)

Fašiangový Karneval

Týždeň povolaní

03/2021              Mesiac knihy – exkurzia tlačiareň, knižnica, kníhkupectvo

Veľkonočné detské kreatívne dielne

Veľkonočná oblievačka

Deň matiek (vystúpenie pre rodičov)

Spoločné koncoročné fotenie

Noc v Dunajáčiku

Deň detí

Rozlúčka korytnačiek s RC Dunajáčik

Ukončenie školského roka v Dunajáčiku

Harmonogram je len orientačný a môže sa počas roka meniť v závislosti od aktuálnej situácie. O zmenách budete včas informovaní.

Za pochopenie ďakujeme.