SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DUNAJÁČIK – rodinné centrum

Agátová 557/18
929 01 Veľké Dvorníky
IČO 52322475, DIČ 2120998715

MIESTO PREVÁDZKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

DUNAJÁČIK – rodinné centrum
Kračanská cesta 12
929 01 Dunajská Streda

  • Bankové spojenie: IBAN SK56 0200 0000 0041 0131 6758
  • mail: info@dunajacik.sk
  • mobil: +421 908 974 684

PREDSEDA OZ

Kateřina Mervartová