KREATÍVNY KRÚŽOK

Kreatívny krúžok je určený pre deti od 3 rokov. Cieľom je naučit deti vnímať okolitý svet, pracovať s najrôznejšími materiálmi a tým podporiť ich tvorivosť, manuálnu zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť seberealizácie a rozvoja vlastnej fantázie. Výsledkom je vždy zábavnou formou vlastnoručně vyrobené dielko – jedinečný originál, na ktorý budú deti právom pyšné. Kreslenie, maľovanie, modelovanie, strihanie, lepenie, použitie rôzných pomôcok a materiálov (aj osobne nazbieraných v prírode počas prechádzok) … to je iba zlomok toho, čo naše deti čaká!


ANGLICKY KRÚŽOK

Anglicky krúžok je určený pre deti od 3 rokov. Deti sú rozdelené do dvoch skupín podľa náročnosti vyučovacieho procesu. Cieľom je u našich detí vybudovať pozitívny vzťah k anglickému jazyku a následne rozvíjať ich cit pre tento jazyk. Pomocou hier, spevu, tanca a divadla sa deti prirodzeným zpôsobom naučia slovíčka, bežné frázy a základnú gramatiku. Angličtina s našou Klárikou je hravá, zaujímavá a tvorivá.


PSYCHOMOTORICKÉ CVIČENIE

Krúžok Psychomotorické cvičenie je určený pre našich nejmenších – deti do 3 rokov. Cieľom je objavovanie fyzických možností a posúvanie hraníc vlastního tela. Krúžok je zameraný na správny psychomotorický rozvoj detí použitím hry a tělesných cvičení. Všetky pohybové aktivity sú zamerané na zlepšenie celkovej obratnosti a posilnenie fyzickej zdatnosti. Radosť z pohybu je pre deti prirodzená a u nás sa naučia aj pomocou lopty, deky či bublifuku správne ovládať svoje telo.

 

KURZ MAĎARSKÉHO JAZYKA,
PRÍPRAVA DO ŠKOLY HRAVOU FORMOU
A DALŠÍ